EN
股本結構
首頁 > 投資者關系 > 股本結構

公司股本結構 
     截止2019年3月29日,公司股本結構如下:
                                                                單位:股 

股票種類

股票數量

比例(%)

A股

671,838,529

73.52

H股

242,000,000

26.48

合計

913,838,529

100.00

南京熊貓電子股份有限公司 蘇ICP備05016361號-1
母亲迎合湿润解开衣扣